نمایش بزرگ بازگشت
آبان و آذرماه 1402
تهران، بوستان ولایت
بازگشت، نه روایت و حکایتی خیالی، که واقعیتی‌ست کتمان‌ناپذیر از مسیری پرفراز و نشیب، مسیری که ابتدایش به انتخاب تو اما انتهایش به خواست و اراده‌ات نیست… ‎بازگشت، حکایتی‌ست از دیده‌ها، شنیده‌ها و تجربه‌ها... روایتی، همچو آینه در برابر شما... ‎این داستان، روایت پیروزی نور است بر ظلمت.
رزرو بلیت
دوشنبه
13 آذر 1402
سه‌شنبه
14 آذر 1402
چهارشنبه
15 آذر 1402
پنج‌شنبه
16 آذر 1402
جمعه
17 آذر 1402
شنبه
18 آذر 1402
یکشنبه
19 آذر 1402
سانس 19:00
تهیه بلیت
سانس 19:00
تهیه بلیت
هنوز سانس فعالی برای روز چهارشنبه، 15 آذر 1402 ثبت نشده است.
هنوز سانس فعالی برای روز پنج‌شنبه، 16 آذر 1402 ثبت نشده است.
هنوز سانس فعالی برای روز جمعه، 17 آذر 1402 ثبت نشده است.
هنوز سانس فعالی برای روز شنبه، 18 آذر 1402 ثبت نشده است.
هنوز سانس فعالی برای روز یکشنبه، 19 آذر 1402 ثبت نشده است.