نمایش بزرگ بازگشت
آبان و آذرماه 1402
تهران، بوستان ولایت
بازگشت، نه روایت و حکایتی خیالی، که واقعیتی‌ست کتمان‌ناپذیر از مسیری پرفراز و نشیب، مسیری که ابتدایش به انتخاب تو اما انتهایش به خواست و اراده‌ات نیست… ‎بازگشت، حکایتی‌ست از دیده‌ها، شنیده‌ها و تجربه‌ها... روایتی، همچو آینه در برابر شما... ‎این داستان، روایت پیروزی نور است بر ظلمت.
رزرو بلیت
اجرای این نمایش به پایان رسیده است و امکان رزرو بلیت وجود ندارد.